Modelling pink-footed goose (Anser brachyrhynchus) wintering distributions for the year 2050 : potential effects of land-use change in Europe

M Wisz, N Dendoncker, J Madsen, M Rounsevell, M Jespersen, Eckhart Kuijken, Wouter Courtens, Christine Verscheure, F Cottaar

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    13 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Modelling pink-footed goose (Anser brachyrhynchus) wintering distributions for the year 2050 : potential effects of land-use change in Europe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen