MODIRISK: Mosquito vectors of disease, collection, monitoring and longitudinal data from Belgium

W. Van Bortel, V. Versteirt, Wouter Dekoninck, Thierry Hance, Dimitri Brosens, Guy Hendrickx

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

1291 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'MODIRISK: Mosquito vectors of disease, collection, monitoring and longitudinal data from Belgium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen