Mogelijke ecohydrologische effecten op SBZ en natuurgebieden in het kader van het voorontwerp bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan "Zand in Vlaams-Brabant" (juni 2009)

Piet De Becker (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1761 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Volgens het oppervlaktedelfstoffendecreet moet voor elk samenhangend oppervlaktedelfstoffengebied een bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan opgemaakt worden. In Vlaams-Brabant gaat het om het gebied ‘Zand in Vlaams-Brabant’ dat nagenoeg het volledige oosten van de provincie bedekt. Een aantal van de bestaande ontginningen en eventuele uitbreidingszones liggen in of in de onmiddellijke omgeving van speciale beschermingszones of natuurgebieden. In dit advies wordt nagegaan wat de mogelijke impact kan zijn van de actuele winningen en de eventuele uitbreidingen op de grondwaterstromingen en -samenstelling. Daarnaast wordt ook gekeken naar de relatie met naburige infiltratiegebieden.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 20-jul-2009

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2001

  Dit citeren