Monitoring estuariene inrichting van de site aan het Fort Sint-Filips - Tussentijds factual data rapport: Toestand 2022

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

586 Downloads (Pure)

Uittreksel

Dit is het tweede datarapport van de monitoring door het INBO van de site Fort Sint-Filips na de voltooiing van de inrichting (juli 2021). In dit rapport tonen we datareeksen van voor de start (T0 = 2019) tot en met het tweede jaar na afwerking van de inrichting in 2022. Voor het eerst rapporteren we hier de gegevens van watervogels, vegetatie en sedimentkarakteristieken. Daarnaast tonen we de evoluties in geomorfologie, macrobenthos en het hyperbenthos.
Voor het macrobenthos en voor watervogels tekenen zich positieve trends af na de inrichting. Ook de sedimentsamenstelling, die nog vrij onnatuurlijk was in 2021, veranderde overwegend naar deze van een natuurlijk, functioneel slikgebied. Vegetatieontwikkeling is nog zeer pril met vroege pioniersfases met aquatische algen en de uitbreiding van riet, vermoedelijk vanuit enkele relicten.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.22

Thematische Lijst 2020

  • Water

Dit citeren