Monitoring schemes for species of conservation concern in Flanders (northern Belgium). An overview of existing schemes and the design of a new scheme

Dirk Maes, Frederic Piesschaert, Hannes Ledegen, Sam Van De Poel, Tim Adriaens, Anny Anselin, Claude Belpaire, Jan Breine, Dimitri Brosens, Rein Brys, Luc De Bruyn, Kris Decleer, Geert De Knijf, Koen Devos, Gerald Driessens, Simon Feys, Jan Gouwy, Ralf Gyselings, Marc Herremans, Ilf JacobsIwan Lewylle, An Leyssen, Gerald Louette, Thierry Onkelinx, Jo Packet, Sam Provoost, Paul Quataert, Sanne Ruyts, Thomas Scheppers, Jeroen Speybroeck, Roosmarijn Steeman, Eric Stienen, Arno Thomaes, Koen Van Den Berge, Koen Van Keer, Wouter Van Landuyt, Gerlinde Van Thuyne, Wim Veraghtert, Dominique Verbelen, Goedele Verbeylen, Glenn Vermeersch, Toon Westra, Marc Pollet

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

845 Downloads (Pure)

Uittreksel

In Vlaanderen lopen 14 monitoringsprogramma's die 8 soortengroepen opvolgen: amfibieën, broedvogels, watervogels, dag- en nachtvlinders, zoogdieren, vleermuizen, vissen en vaatplanten. Uit een analyse bleek echter dat de bestaande meetnetten lang niet alle Europese Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten en Vlaams prioritaire soorten opvolgen.

Voor de 69 soorten die destijds uit de boot vielen, startte het INBO, in samenwerking met het ANB en Natuurpunt Studie, in 2016 met een nieuw monitoringprogramma: meetnetten.be. Een belangrijk criterium voor deze nieuwe meetnetten is de toepasbaarheid/haalbaarheid door getrainde burgerwetenschappers.

In dit (Engelstalig) rapport geven we eerst een overzicht van de al langer bestaande monitoringmeetnetten in Vlaanderen. Vervolgens stellen we de methodiek voor die we hanteerden om voor de ontbrekende soorten wetenschappelijk onderbouwde meetnetten uit te bouwen.

We onderzoeken in hoeverre nieuwe monitoringtechnieken geïntegreerd kunnen worden in de meetnetten voor moeilijk te monitoren soorten. Dit kan gaan om omgevings-DNA (eDNA) en andere moleculaire identificatiemethoden (bv. metabarcoding), geautomatiseerde soortdetectie met behulp van camera's, feromonen, snuffelhonden, enz. De manier waarop we nieuwe monitoringschema's ontwierpen voor beleidsrelevante soorten in Vlaanderen kan als voorbeeld dienen voor andere landen en regio's.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s111
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.15

Thematische Lijst 2020

 • Beschermde natuur

Thematische lijst

 • Fauna
 • Flora

EWI Biomedische wetenschappen

 • B320-zo�geografie
 • B290-fytogeografie

Taxonomische lijst

 • amfibieën (Amphibia)
 • dagvlinders (Lepidoptera)
 • hogere planten (Plantae)
 • vogels (Aves)
 • zoogdieren (Mammalia)
 • vissen (Pisces)
 • kevers (Coleoptera)
 • libellen (Odonata)
 • landslakken (Gastropoda)
 • spinnen (Araneae)
 • vleermuizen (Chiroptera)
 • sprinkhanen en krekels (Orthoptera)
 • nachtvlinders (Lepidoptera)

Beleidsmatig

 • biodiversiteitsbeleid

Geografische lijst

 • Vlaanderen

Dit citeren