Monitoring the impact of wind turbines on birds with a full 3D radar in a difficult environment: Radar validation and preliminary data exploration

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

1461 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalNederlands
Pagina's1
Aantal pagina’s1
PublicatiestatusGepubliceerd - 4-apr-2022

Thematische Lijst 2020

 • Beschermde natuur
 • Natuur & maatschappij

Thematische lijst

 • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
 • Soortenbeleid
 • Windenergie
 • Vogels
 • Zoogdieren

EWI Biomedische wetenschappen

 • B003-ecologie

Taxonomische lijst

 • vogels (Aves)
 • vleermuizen (Chiroptera)

Beleidsmatig

 • vogelrichtlijn (VRL)
 • passende beoordeling
 • Habitatrichtlijn (HRL)
 • beslissingsinstrumentarium

Geografische lijst

 • Antwerpse Haven

Technologisch

 • automatisatie
 • identificatie
 • statistiek en modellering
 • veldwerk (observatie en staalname)

Vrije trefwoorden

 • radar

Dit citeren