Monitoring van beleidsrelevante soorten in Vlaanderen met inzet van vrijwilligers

Marc Herremans (Hoofdauteur), Geert De Knijf, Krien Hansen, Toon Westra, Wouter Vanreusel, Els Martens, Hans Van Gossum, Anny Anselin, Glenn Vermeersch, Marc Pollet

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  2336 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In dit eindrapport wordt het kader m.b.t. de inzet van vrijwilligers voor de uitvoering van gestructureerde meetnetten uitgewerkt. In hoofdstukken 1 en 2 wordt basisinformatie aangereikt omtrent de taxonomische scope en de monitoringsmethoden. Hoofdstuk 3 beschrijft globaal de data die voor de HRL/VRL-rapportering van 2013 werden gebruikt. In de hierop volgende hoofdstukken (4-8) wordt dieper ingegaan op de eigenheid van de vrijwilligerswerking. Specifieke aandacht gaat hierbij naar de betekenis van losse waarnemingen (Hfdst 4), het toetsingsproces van de blauwdrukken (Hfdst 5), specifieke aandachtspunten voor (Hfdst 6), en de dynamiek van deze werking (Hfdst 7). Vervolgens wordt een conceptueel kader geschetst voor de begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers bij meetnetmonitoring, en een concreet voorstel gelanceerd (Hfdst 8). Hierop worden de bestaande natuurdatasystemen in Vlaanderen in kaart gebracht, alsook de bestaande en geplande samenwerkingsverbanden tussen Natuurpunt en de overige vrijwilligersorganisaties (Hfdst 9). De toekomstige meetnettenapplicatie wordt hier ook kort toegelicht. In hoofdstuk 10 wordt een overzicht gegeven van de relevante aspecten voor de meetnetbegroting.
  Oorspronkelijke taalEngels
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Aantal pagina’s67
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2014

  Publicatie series

  NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.R.2014.1628917

  Thematische Lijst 2020

  • Water

  Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Meetnetten

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B280-dierenecologie
  • B270-plantenecologie

  Taxonomische lijst

  • amfibieën (Amphibia)
  • libellen (Odonata)
  • vlinders (Lepidoptera)
  • roofdieren (Carnivora)
  • vleermuizen (Chiroptera)
  • hogere planten (Plantae)
  • sprinkhanen en krekels (Orthoptera)
  • weekdieren (slakken en mossels) (Mollusca)
  • bladsprietkevers (Scaraboidea)
  • vogels (Aves)
  • spinnen (Araneae)
  • knaagdieren (Rodentia)

  Geografische lijst

  • Vlaanderen

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Monitoring van beleidsrelevante soorten in Vlaanderen met inzet van vrijwilligers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Dit citeren