Monitoring van beleidsrelevante soorten in Vlaanderen met inzet van vrijwilligers

Marc Herremans (Hoofdauteur), Geert De Knijf, Krien Hansen, Toon Westra, Wouter Vanreusel, Els Martens, Hans Van Gossum, Anny Anselin, Glenn Vermeersch, Marc Pollet

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

    2332 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Monitoring van beleidsrelevante soorten in Vlaanderen met inzet van vrijwilligers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Kunst en humaniteit