Monitoring van beleidsrelevante soorten in Vlaanderen met inzet van vrijwilligers

Marc Herremans (Hoofdauteur), Geert De Knijf, Krien Hansen, Toon Westra, Wouter Vanreusel, Els Martens, Hans Van Gossum, Anny Anselin, Glenn Vermeersch, Marc Pollet

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

    2328 Downloads (Pure)
    Filter
    A2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

    Zoekresultaten