Monitoring van de ecologische effecten van de elektromagnetische velden rond de stroomkabels van het net op zee (Westerschelde, Borssele)

Pieterjan Verhelst, Ine Pauwels, Jan Breine, Nico De Maerteleire, Sébastien Pieters, Emilie Gelaude, Franky Dens, Johan Coeck, Jan Reubens

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

506 Downloads (Pure)

Uittreksel

In dit rapport beschrijven we het habitatgebruik van de fint vóór het in gebruik nemen van twee elektriciteitskabels tussen de windmolenparken op zee en Borssele. Uit het onderzoek blijkt dat fint niet alleen de Westerschelde gebruikt in de lente als migratieroute naar de paaigronden in de Zeeschelde in België, maar ook als foerageerplaats in de zomer en herfst. Daarbij vertoeven ze vooral nabij de oevers van de Westerschelde en gebruiken ze waarschijnlijk de diepere zones (i.e. de vaargeul) om zich te verplaatsen tussen de oevers.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s25
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2022

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.3

Thematische Lijst 2020

  • Andere

Dit citeren