Monitoring van de ecologische effecten van de elektromagnetische velden rond de stroomkabels van het net op zee (Westerschelde, Borssele) Luik diadrome vis. Deel 2: analyse van het bewegingsgedrag van fint in de Westerschelde in relatie tot de stroomkabels

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

365 Downloads (Pure)

Uittreksel

In dit rapport analyseren we de mogelijke impact van elektromagnetische velden als gevolg van de stroomkabels die van Borssele naar een windmolenpark in de Noordzee lopen op het bewegingsgedrag van de fint. De resultaten tonen globaal (op schaal van de Westerschelde) geen effect van de kabels op zowel het foerageergedrag als de paaimigratie van fint.
Er moet wel opgemerkt worden dat de detectiestations verder dan 50 m van de stroomkabels lagen, de maximum afstand tot waar elektromagnetische velden konden worden waargenomen. Om meer inzicht te verkrijgen in het lokale bewegingsgedrag van fint vlakbij de stroomkabels is een andere set-up van het detectienetwerk nodig.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s23
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.47

Thematische Lijst 2020

  • Data & Infrastructuur

Dit citeren