Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 20 februari 2002: resultaten van het eerste jaar: bijlage 8.7 bij het eerste jaarverslag van de beheerscommissie van het Linkerscheldeoevergebied.

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAndere gepubliceerd door INBO

  2021 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Dit rapport geeft de toestand weer van Natura 2000 in het linkerscheldeoevergebied anno 2003. Het betreft de resultaten van het eerste monitoringjaar in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 20/2/2002 en hoort als bijlage 8.7 bij het eerste jaarverslag van de beheerscommissie. Het monitoringplan evalueert de evolutie van de natuurwaarden in het Natura 2000 gebied in de Waaslandhaven. Het hoofddoel is te evalueren of de uitgevoerde compensatiemaatregelen voldoen om de habitatten en soorten in stand te houden waarvoor de Natura 2000 gebieden in het Linkerscheldeoevergebied zijn aangeduid. Onderzochte parameters zijn de vogelpopulaties, de vegetatie, dagvlinders, libellen, amfibieën, kwaliteit en kwantiteit van grond- en oppervlaktewater in relatie tot fauna en flora.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Plaats productieBrussel
  UitgeverijInstituut voor Natuurbehoud
  Aantal pagina’s111
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2003

  Publicatie series

  NaamVerslag van het Instituut voor Natuurbehoud
  Nr.IN.O.2003.15

  Thematische lijst

  • Beheer

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie
  • B005-dierkunde

  Taxonomische lijst

  • vogels (Aves)
  • amfibieën (Amphibia)
  • planten (Plantae)
  • vlinders (Lepidoptera)

  Beleidsmatig

  • Habitatrichtlijn (HRL)
  • vogelrichtlijn (VRL)

  Geografische lijst

  • Antwerpse Haven

  Technologisch

  • veldwerk (observatie en staalname)

  Vrije trefwoorden

  • Waaslandhaven

  Dit citeren