Monitoring Vlaamse stranden : winter 2007/08

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1215 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Dit is de tweede rapportering van de monitoring van de Vlaamse stranden in opdracht van Afdeling Kust van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (AMDK-AK). De coördinatie, de dataverwerking en de rapporting werd uitgevoerd door het INBO. Het databeheer werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Dit rapport heeft betrekking op tellingen van gestrande vogel langs de Vlaamse stranden gedurende de winter 2007/08.

  Tijdens de winter 2007/08 werden 524 vogels op de Vlaamse stranden gevonden. De verdeling van densiteiten aan gestrande vogels over de verschillende maanden week af van het algemene patroon. November werd gekenmerkt door een sterke piek van het aantal gestrande vogels als gevolg van aanhoudend, zwaar stormweer. Tijdens deze periode waren de dichtheden van Alkachtigen en meeuwen hoger dan normaal, maar vooral ook de dichtheden van zangvogels, steltlopers en Noordse Stormvogels Fulmaris glacialis. Ook een aantal schaarsere soorten werden in hogere mate dan normaal aangetroffen.

  Evenals in de meeste winters overheersten Alkachtigen en meeuwen ook afgelopen winter het soortenspectrum. Toch lag de densiteit van alkachtigen lager dan gewoonlijk en dan in het bijzonder de densiteiten van Zeekoet Uria aalge en Alk Alca torda. Kleine Alken Alle alle daarentegen spoelden, voornamelijk tijdens november, in veel hogere aantallen dan gewoonlijk aan.

  Dichtheid van Drieteenmeeuwen Risa tridactyla lag bijzonder hoog in vergelijking met data sinds de winter 1991/92. Ook de leeftijdsverdeling was ongewoon. Afgelopen winter spoelden voornamelijk jonge vogels aan.

  Het algemeen oliebevuilingspercentage is sinds dewinter 1961/62 sterk teruggedrongen. Dit is ook het geval voor Zeekoet en Drieteenmeeuw. Aangezien de densiteiten aan aangespoelde vogels minder snel daalt dan de oliebevuilingsgraad, moet er de laatste jaren een andere reden dan olievervuiling zijn die het aanspoelen van deze soorten in de hand werkt. Mogelijk heeft het te maken met voedselgebrek in de broedgebieden waardoor de vogels ook in de winter in moelijkheden komen.

  Oorspronkelijke taalNederlands
  Plaats productieBrussel
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Aantal pagina’s54
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2008

  Publicatie series

  NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel
  Nr.INBO.R.2008.38
  Volume38

  Thematische lijst

  • Verontreiniging
  • Zee- en kustvogels
  • Kust en Estuaria

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B280-dierenecologie

  Dit citeren