Monitoring voor de evaluatie van de schapenbegrazing op de Kalmthoutse heide

Geert De Blust (Hoofdauteur), Jan Van Uytvanck

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1862 Downloads (Pure)

Uittreksel

In 2020 start een nieuwe begrazingsovereenkomst met schapen in de Kalmthoutse Heide. Al jaren wordt er ook begraasd met runderen. Om de effecten van begrazing op verbossing, de dominantie door pijpenstrootje, de aanwezigheid van open plekken en de verjonging van struikhei vast te stellen, wil de beheerder starten met een monitoring. Dit advies reikt een methode aan om een monitoringsschema uit te werken. We geven aan hoeveel, hoe vaak en wanneer metingen nodig zijn, met welke criteria en op welke wijze de effecten gemeten kunnen worden en wat de richtwaarden voor de streefdoelen zijn. Er wordt ook de link gelegd tussen de gemeten waarden en de effectiviteit van het beheer. Zo kan de vraag of de begrazing voortgezet kan worden in de bestaande vorm of aanpassingen vergt, beantwoord worden.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 14-jan-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3679

Thematische lijst

  • Beheermonitoring
  • Heiden en hoogveen
  • Beheer van natuur
  • Natuur- en bosgebieden

Dit citeren