Monitoringsprotocol kamsalamander

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  2756 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Dit rapport beschrijft een meetnet voor het monitoring van de kamsalamander (Triturus cristatus). Het doel van deze monitoring is om tot een populatietrendschatting te komen op Vlaamse schaal. Hiervoor moet de kamsalamander tijdens een driejarige cyclus worden geteld in 60 random geselecteerde waterlichamen met behulp van fuiken (adulten) en schepnetten (larven). De data moeten worden ingevoerd via het dataportaal www.meetnetten.be.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Aantal pagina’s12
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2015

  Publicatie series

  NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.R.2015.10186543

  Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Meetnetten
  • Amfibieën en reptielen

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B320-zo�geografie

  Taxonomische lijst

  • amfibieën (Amphibia)

  Geografische lijst

  • Vlaanderen

  Dit citeren