Monitoringsprotocol vaatplanten

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  2955 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Dit rapport beschrijft het protocol voor het monitoringmeetnet vaatplanten, mossen en korstmossen. We sommen de soorten op die gemonitord moeten worden en op welke manier dat moet gebeuren. Bij de hogere planten wordt voor een deel van de soorten het aantal individuen geteld, terwijl er voor andere oppervlaktebepalingen moeten gebeuren. We verduidelijken hoe voor de verschillende soorten het steekproefkader opgesteld werd. Aangezien het bij de planten gaat om relatief zeldzame soorten gebeurt de monitoring integraal. Per soort geven we vervolgens de lijst van te monitoren gebieden en de frequentie waarmee de tellingen moeten gebeuren. De mossen en korstmossen van de Bijlagen van de Europese Habitatrichtlijn worden opgevolgd in het kader van een reeds lopende monitoring door het INBO. Tenslotte verwijzen we naar het dataportaal waar de verzamelde gegevens ingevoerd moeten worden voor verdere analyse.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Plaats productieBrussel
  Aantal pagina’s44
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2015

  Publicatie series

  NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.R.2015.10039812

  Thematische lijst

  • N2000 monitoring

  Taxonomische lijst

  • planten (Plantae)

  Beleidsmatig

  • Natura 2000

  Geografische lijst

  • Vlaanderen

  Dit citeren