Monitoringsprotocol vuursalamander

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

    441 Downloads (Pure)

    Uittreksel

    Dit rapport beschrijft de methodologie voor het monitoring van de vuursalamander (Salamandra salamandra). Het doel van deze monitoring is om tot een populatietrendschatting te komen op Vlaamse schaal. Hiervoor moet de vuursalamander worden geteld met behulp van transecttellingen. Aangezien het aantal gekende locaties voor vuursalamander kleiner is dan 60, wordt deze soort integraal gemonitord. Alle populaties, 29 bossen of boscomplexen, worden jaarlijks opgevolgd. De data moeten worden ingevoerd via een dataportaal.
    TaalNederlands
    UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
    Aantal pagina's7
    StatusGepubliceerd - 2015

    Publicatie series

    NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
    Nr.INBO.R.2015.10186299

    Thematische lijst

    • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
    • Meetnetten

    EWI Biomedische wetenschappen

    • B320-zo�geografie

    Taxonomische lijst

    • amfibieën (Amphibia)

    Beleidsmatig

    • beleidsgerichte meetnetten
    • instandhoudingsdoelstellingen (IHD)

    Geografische lijst

    • Vlaanderen

    Dit citeren