Monitoringsprotocol zoogdieren: Europese hamster, hazelmuis, das en Europese otter

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1924 Downloads (Pure)

Uittreksel

Dit rapport beschrijft een meetnet voor het monitoring van de zoogdieren hamster (Cricetus cricetus), hazelmuis (Muscardinus avellanarius), das (Meles meles) en otter (Lutra lutra). Het doel van deze monitoring is om tot een populatietrendschatting te komen op Vlaamse schaal. Hamster (burchten) en hazelmuis (nesten) worden jaarlijks geteld via transecttellingen. Bij das wordt het aantal bezette burchten jaarlijks opgevolgd. Voor de Otter wordt een ‘inhaalslag’ voorgesteld. Dit is een doorgedreven verkenning als aanloop naar een eventueel toekomstig ruimer meetnet. De data voor de veschillende soorten moeten worden ingevoerd via het dataportaal www.meetnetten.be.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s16
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - okt-2017

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.R.2015.11336560

Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Meetnetten
  • Zoogdieren

EWI Biomedische wetenschappen

  • B320-zo�geografie

Taxonomische lijst

  • zoogdieren (Mammalia)

Geografische lijst

  • Vlaanderen

Dit citeren