Monitoringsrapport kustbroedvogels voorhaven van zeebrugge en sbz-v kustbroedvogels 2023

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

90 Downloads (Pure)

Uittreksel

Ondanks de opmaak van instandhoudingsdoelstellingen, werd tot 2023 in geen enkel jaar aan alle doelstellingen voldaan. Vooral door de beperkte omvang van het broedgebied, dat steeds veel kleiner was dan de vooropgestelde 22 ha en door een grote predatie- en verstoringsdruk door landroofdieren kregen de sternen geen kans om zich in de SBZ-V te handhaven op het niveau van de westelijke voorhaven. Bepaalde kustbroedvogels als strandplevier, bontbekplevier, geelpootmeeuw, kuifleeuwerik en tapuit verdwenen (nagenoeg) uit Zeebrugge en daarmee meestal ook uit Vlaanderen. Ook de populaties van kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw gingen sterk achteruit.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s45
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2024

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.17

Thematische Lijst 2020

  • Faunabeheer

Dit citeren