Mortality of European eel after downstream migration through two types of pumping stations

D. Buysse, A. M. Mouton, M. Stevens, T. Van den Neucker, J. Coeck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  36 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Although numerous pumping stations (PS) have been used by water managers for numerous applications on rivers, canals and other water bodies, their impact on fish populations is poorly understood. This study investigates European eel, Anguilla anguilla (L.), mortality after natural downstream passage through a propeller pump and two Archimedes screw pumps at two PSs on two lowland canals in Belgium. Fyke nets were mounted permanently on the outflow of the pumps during the silver eel migration periods. Based on the condition and injuries, maximum eel mortality rates were assessed. Mortality rates ranged from 97 +/- 5% for the propeller pump to 17 +/- 7% for the large Archimedes screw pump and 19 +/- 11% for the small Archimedes screw pump. Most injuries were caused by striking or grinding. The results demonstrate that PSs may significantly threaten escapement targets set in eel management plans.
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftFisheries Management and Ecology
  Volume21
  Exemplaarnummer1
  Pagina's (van-tot)13-21
  Aantal pagina’s9
  ISSN0969-997X
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2014

  Thematische lijst

  • Beheer
  • Soorten en biotopen

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie

  Taxonomische lijst

  • vissen (Pisces)
  • palingen (Anguillidae)
  • palingachtigen (Anguillidae)

  Beleidsmatig

  • aquatisch beheer

  Geografische lijst

  • polders
  • Meetjesland
  • Schelde

  Technologisch

  • visserijtechnieken
  • veldwerk (observatie en staalname)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Mortality of European eel after downstream migration through two types of pumping stations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Dit citeren