Moving up and over: redistribution of plants in alpine, Arctic, and Antarctic ecosystems under global change

Lisa J. Rew, Keith L. McDougall, Jake M. Alexander, Curtis C. Daehler, Franz Essl, Sylvia Haider, Christoph Kueffer, Jonathan Lenoir, Ann Milbau, Martin A. Nunez, Anibal Pauchard, Wolfgang Rabitsch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1040 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
Volume52
Exemplaarnummer1
Pagina's (van-tot)651-665
ISSN1523-0430
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 17-dec-2020

Thematische Lijst 2020

  • Klimaat
  • Beschermde natuur

Dit citeren