Multi-Species Assessment of Injury, Mortality, and Physical Conditions during Downstream Passage through a Large Archimedes Hydrodynamic Screw (Albert Canal, Belgium)

Ine Pauwels, Raf Baeyens, Gert Toming, Matthias Schneider, David Buysse, Johan Coeck, Jeffrey A. Tuhtan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

59 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Multi-Species Assessment of Injury, Mortality, and Physical Conditions during Downstream Passage through a Large Archimedes Hydrodynamic Screw (Albert Canal, Belgium)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen