Multiple nitrogen saturation indicators yield contradicting conclusions on improving nitrogen status of temperate forests

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

79 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftEcological Indicators
Volume82
Pagina's (van-tot)451-462
Aantal pagina’s12
ISSN1470-160X
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 13-jul-2017

Thematische lijst

 • Vermesting
 • Verzuring
 • Bossen en parken

EWI Biomedische wetenschappen

 • B003-ecologie

Beleidsmatig

 • bosbescherming
 • mineral nutrition
 • bodembescherming
 • stikstofverzadiging

Geografische lijst

 • Vlaanderen

Vrije trefwoorden

 • DOC
 • DON
 • nitraat
 • fosfor
 • stikstof

Dit citeren