Muntjak genetisch in kaart gebracht

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBijdrage aan INBO Nieuwsbrief

Uittreksel

De Chinese muntjak is een kleine, uitheemse hertensoort die door de mens in Europa is geïntroduceerd. Bij hoge dichtheden brengt ze omvangrijke schade toe aan bosvegetaties.
Het INBO onderzocht de verwantschappen tussen dieren uit Vlaanderen, zowel uit gevangenschap als uit het wild. Door variaties in het genoom op te sporen en tussen individuen te vergelijken, konden we verwante groepen en zelfs familiale relaties afleiden. De resultaten tonen dat de in het wild levende muntjakken niet uit één introductie voortkomen, maar dat er genetisch gescheiden groepen zijn.
Europese wetgeving verbiedt kweek, uitwisseling en uitzetting van muntjak. De genetische referentiedatabank van het INBO vormt nu een belangrijk hulpmiddel voor handhavers, beheerders en wetenschappers in het verdere beleid rond deze soort.
Oorspronkelijke taalNederlands
NieuwsbriefINBO Nieuwsbrief
Exemplaarnummerfebruari 2023
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Thematische Lijst 2020

 • Faunabeheer
 • Invasieve soorten

Thematische lijst

 • Exoten (beheer van fauna)
 • Zoogdieren

EWI Biomedische wetenschappen

 • B005-dierkunde

Taxonomische lijst

 • hoefdieren (Ungulata)
 • herten (Cervidae)

Beleidsmatig

 • exotenverordening (EU)
 • faunabeheer

Geografische lijst

 • Vlaanderen

Technologisch

 • genetische technieken

Dit citeren