n2kanalysis: a framework for automated and reproducible statistics from long-term ecological monitoring

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

1423 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 3-jul-2018

Thematische lijst

 • Meetnetten
 • N2000 monitoring
 • Soorten

EWI Biomedische wetenschappen

 • B110-biometrie

Beleidsmatig

 • beleidsgerichte meetnetten
 • Natura 2000
 • vogelrichtlijn (VRL)
 • rapportering

Technologisch

 • automatisatie
 • biometrie
 • statistiek en modellering

Dit citeren