Naar een ecologisch herstelplan voor de Schelde

R Verheyen, Patrick Meire, J. A. W de Wit, Anik Schneiders, Carine Wils, Tom Ysebaert

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

  1090 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Ondanks de slechte waterkwaliteit en de teruggang in de structurele verscheidenheid is de potentiële ecologische waarde van het stroomgebied van de Schelde nog steeds aanzienlijk. Het artikel beschrijft de natuurlijke abiotische variatie en vergelijkt deze met de huidige situatie. Dientengevolge worden de effecten van de teruglopende ecologische kwaliteit van de organismen, die van nature in het stroomgebied voorkomen, besproken. Goede waterkwaliteit is beperkt tot de bovenloop van enige zijrivieren, terwijl restanten van de natuurlijke structuurdiversiteit nog verspreid over het rivierbekken aanwezig zijn. Vervolgens worden de uitgangspunten en ecologische doelstellingen van een herstelplan voor het Scheldebekken geformuleerd en uitgewerkt aan de hand van enkele voorbeelden. Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op het belang van een grensoverschrijdend beleids- en beheersplan voor het gehele stroomgebied van de Schelde, dit is essentieel voor het slagen van het herstelplan voor het Scheldebekken.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftWater: Tijdschrift over Waterproblematiek
  Volume10
  Exemplaarnummer60
  Pagina's (van-tot)195-203
  Aantal pagina’s9
  PublicatiestatusGepubliceerd - 1991

  Thematische lijst

  • Beleid

  Beleidsmatig

  • waterbeleid

  Geografische lijst

  • Schelde

  Dit citeren