Nature restoration: proposed EU law under threat

Kris Decleer, An Cliquet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftNature: International Weekly Journal of Science
Volume619
Pagina's (van-tot)252-252
ISSN0028-0836
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 11-jul-2023

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Klimaat
  • Natuur & maatschappij

Thematische lijst

  • Beheer van natuur
  • Ecosysteemdiensten (=ESD)
  • Milieu
  • Natuur- en bosgebieden
  • Soorten en biotopen

Dit citeren