Natuurherstel door graasbeheer met schapen en runderen in het Zwin

Jan Van Uytvanck, Arnout Zwaenepoel, Eric Cosyns, Sam Provoost

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

Uittreksel

In dit artikel focussen we op de effecten van het graasbeheer in het Zwin, dat vanaf het begin van deze eeuw geleidelijk aan weer werd ingevoerd en vooral onder impuls van het Europees herstelproject LIFE ZTAR uitbreiding nam (Cosyns & Van Nieuwenhuyse in dit nummer). Het idee is dat begrazing de typische en soortenrijkere vegetaties van de schorren zal bevoordelen ten koste van de vergraste vegetaties (met o.m. de uitbreidende strandkweek) en latere successiestadia van het schor. Maar is dit ook zo? Of spelen ook andere factoren hier een rol?
Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftDe Levende natuur
Volume119
Exemplaarnummer4
Pagina's (van-tot)169-174
Aantal pagina’s6
ISSN0017-0178
PublicatiestatusGepubliceerd - 1-jul-2018

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur

Thematische lijst

  • Beheer van natuur

EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie

Dit citeren