Natuurindicatoren 2018

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBijdrage aan INBO Nieuwsbrief

Oorspronkelijke taalNederlands
NieuwsbriefINBO Nieuwsbrief
Exemplaarnummerdecember 2018
PublicatiestatusGepubliceerd - 2018

Thematische lijst

 • Natuurindicatoren
 • Soorten en biotopen
 • Ruimte
 • Milieu
 • Maatschappij
 • Beheer

EWI Biomedische wetenschappen

 • B003-ecologie
 • B004-plantkunde
 • B005-dierkunde

Beleidsmatig

 • indicatoren
 • rapportering
 • biodiversiteitsbeleid
 • speciale beschermingszones (SBZ)
 • Habitatrichtlijn (HRL)
 • Kaderrichtlijn Water (KRW)
 • instandhoudingsdoelstellingen (IHD)

Geografische lijst

 • Vlaanderen

Dit citeren