NatuurInrichtingsProject Vallei van de Zwarte Beek (Koersel-Beringen Limburg) Streefbeeldendiscussie

Piet De Becker (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1802 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In een natuurinrichtingsproject worden streefbeelden opgesteld die dienen als basis voor het opstellen van projectuitvoeringsplannen. Voor het natuurinrichtingsproject ‘Vallei van de Zwarte Beek’ bleek er onvoldoende abiotische kennis beschikbaar om de streefbeelden op te stellen. In dit advies wordt de beschikbare abiotische kennis samengebracht, samen met de resultaten van bijkomend terreinonderzoek.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 12-jan-2009

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.1853

  Dit citeren