Natuurlijke verjonging van het Zoniënwoud = Régénération naturelle de la Forêt de Soignes: rapport 5 (XII 2002)

Christophe Grulois, Stéphane Loyen, Vincent Quivy, Bruno De Vos, Beatrijs Van der Aa

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  2230 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Deze studie richt zich op de verjonging van het Zoniënwoud.Het doel van dit ondezroek was om technische, milieutechnische en economische haalbaarheid te bepalen van natuurlijke verjonging in Zoniënwoud. Hiertoe worden geschikte bosbouw technieken gezocht die de beheerders van elke regio kunnen implementeren, rekening houdend met het vigerende beleid.
  Dit verslag beschrijft de staat van de voortgang van de werkzaamheden aan het einde van het eerste semester van het derde jaar van activiteit van het project "Natuurlijke verjonging van het Zoniënwoud".
  Tijdens deze periode bestond het werk voornamelijk uit:
  • de monitoring van de observatieproefvlakken ;
  • opvolging van de bodembewerkingsproefvlakken;
  • de resultaten van het pilootproject van exploitatie van het moederbestand boven gerealiseerde zaailingen (EXPLOFOR), met inbegrip van de resultaten van de studie naar de impact van bosexploitatie op de bodemdichtheid;
  • de studie van windworp in het Zoniënwoud ;
  • de gegevens uit de Vlaamse bosinventaris over natuurlijke verjonging in het Zoniënwoud ;
  • vergelijking van de kosten voor de verschillende bosbouwkundige opties om geassisteerde verjonging van beuken te verkrijgen ten opzichte van de kosten van plantingen die normaal worden uitgevoerd;
  • De planning voor het volgende semester.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Bosbouw en Wildbeheer
  Aantal pagina’s65
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2003

  Publicatie series

  NaamRapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw
  Nr.010

  Thematische lijst

  • Beheer van bos
  • Bosbouw (maatschappij)

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B430-bosbouw

  Taxonomische lijst

  • beukenfamilie (Fagaceae)
  • beuk (Fagus sylvatica)

  Beleidsmatig

  • bos- en landbouwbeleid

  Geografische lijst

  • Zoniënwoud

  Technologisch

  • bosbouwtechnologie
  • natuurlijke verjonging

  Dit citeren