Natuurontwikkeling in combinatie met beroepsvaart

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Jaarboeken van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1629 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Natuurontwikkeling in combinatie met beroepsvaart

  In geïntegreerde rivierherstelprojecten is het een uitdaging om ecologische processen, soorten- en habitatdiversiteit te herstellen in harmonie met andere functies van de rivier als scheepvaart en bescherming tegen overstroming. In het project rivierherstel Leie wenst Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) naast de uitbouw van een internationale binnenvaartverbinding voor grotere schepen ook oeverecotopen te herstellen in de gekanaliseerde waterloop.
  Het INBO heeft in opdracht van W&Z natuurdoelstellingen uitgewerkt voor de oeverzones in het gehele traject tussen Deinze en de Franse grens. Deze visie hield rekening met randvoorwaarden van scheepvaart, veiligheid, onderhoud en ruimtebeperkingen. Luwe zones met een vooroeververdediging (vooroevers) bleken het meest geschikt om de grote golfbelasting van de oevers op te vangen en toch kansen te creëren voor natuurontwikkeling in de waterweg. Aan de hand van een liggingsplan wordt weergegeven waar precies welke gewenste oevernatuur dient te worden ontwikkeld of bestendigd. Volgens deze kaart zal door W&Z nieuwe vooroevertypes ontwerpen in overleg met het INBO, wat zal leiden tot de gefaseerde aanleg van een nieuwe reeks vooroevers na 2015.
  In de periode 2009-2010 werden reeds vooroevers in de vaarweg gecreëerd als een pilootproject. De plantendiversiteit in relatie tot de oeverhelling, oeverzijde, positie op het talud en het type vooroever (palenrijen versus azobébeschoeiing) werd door het INBO geëvalueerd. Deze expertise zal worden ingezet als nieuwe vooroeverontwerpen worden besproken.
  Gezien het INBO vaak gevraagd wordt om verschillende vooroevertypes ecologisch op te volgen en te evalueren, wordt in 2013 waterloop overschrijdend vooroeveronderzoek opgestart. Hierbij worden standplaatscondities achter vooroeververdedigingen nader onderzocht in relatie tot beoogde oeverecotopen.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TitelJaarverslag 2012 : INBO
  EditorsK. Van Muylem
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Publicatiedatum6-mrt-2013
  PublicatiestatusGepubliceerd - 6-mrt-2013

  Thematische lijst

  • Natuurrapport

  Beleidsmatig

  • natuurbeleid
  • doelgroepenbeleid

  Dit citeren