Natuurrapport 2023 - Uitdaging 4: Leefbaarheid in steden verbeteren door natuurgebaseerde oplossingen. Achtergrondrapport: de uitdaging doorgelicht op basis van interviews en documentanalyse

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

390 Downloads (Pure)

Uittreksel

Via de Green Deal wil de EU de biodiversiteits- en klimaatcrisis doeltreffend aanpakken. Het Natuurrapport 2023 onderzoekt of Vlaanderen op weg is om de doelen van de Green Deal te behalen. Dit deelrapport bespreekt wat het beleid kan doen om met natuurgebaseerde oplossingen Vlaamse steden leefbaarder te maken:

1) meer inzetten op co-creatieve processen die stedelijke natuur beter verbinden met lokale gemeenschappen, en daarbij oog hebben voor sociale ongelijkheid;
2) bij de uitvoering van het ruimtelijk beleid het evenwicht tussen het algemeen belang en particuliere belangen beter bewaken;
3) heldere beleidsdoelen rond ontharding en stedelijke vergroening ruimtelijk vertalen;
4) de veelheid aan Vlaamse subsidiestromen beter integreren en de capaciteit van lokale overheden versterken;
5) lerende netwerken van lokale overheden, bedrijven, zorg- en culturele instellingen, middenveldorganisaties en burgerfora ondersteunen.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s102
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.46

Thematische Lijst 2020

 • Klimaat
 • Natuur & maatschappij

Thematische lijst

 • Beleid
 • Maatschappij
 • Ruimte
 • Soorten en biotopen

EWI Biomedische wetenschappen

 • B003-ecologie

Beleidsmatig

 • beleidsevaluatie
 • biodiversiteitsbeleid
 • natuurbeleid
 • ruimtelijk beleid
 • sociale aspecten van natuur- en bosbeleid
 • stedelijk beleid
 • volksgezondheid
 • wetgeving

Geografische lijst

 • Vlaanderen

Vrije trefwoorden

 • transformatieve verandering
 • Transformative change
 • urban ecology

Dit citeren