Natuurverkenning 2050. Hoofdstuk 3: Uitdagingen en drijvende krachten

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

2006 Downloads (Pure)

Uittreksel

Via de Europese Green Deal wil de EU biodiversiteits- en klimaatcrisis effectief aanpakken. Het Natuurrapport 2023 gaat na of Vlaanderen op weg is om de doelen van de Green Deal te behalen. Dit deelrapport onderzoekt welke stappen het beleid kan zetten om tot een samenhangend natuurnetwerk te komen.

Maak ruimte voor natuur door het actief inzetten van overheidsgronden en door voorwaarden te verbinden aan eigendoms- en gebruiksrechten ten bate van het algemeen belang.

Geef de echte waarde van natuur een plaats in het beleid en de economie door het vergoeden van ecosysteemdiensten en het internaliseren van milieuschadekosten in de kostprijs van producten en diensten.

Maak van natuurherstel een gemeenschappelijk verhaal; Zo’n verhaal kan, ondersteund door goede praktijkvoorbeelden, de noodzakelijke veranderingen gidsen en de samenwerking levend houden.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s70
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2018

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.83

Thematische lijst

  • Natuurrapport

Dit citeren