New data and hypotheses on the invasiveness, habitat selection, and ecological role of the limicolous earthworm Sparganophilus tamesis Benham, 1892

Emilia Rota, Sara Benelli, Christer Erseus, Jan Soors, Marco Bartoli

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

169 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftFundamental and Applied Limnology
Volume192
Exemplaarnummer2
Pagina's (van-tot)129-136
ISSN1863-9135
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - dec-2018

Thematische lijst

  • Controle van invasieve soorten

Taxonomische lijst

  • regenwormen (Oligochaeta)

Dit citeren