New data and species of Thecomyia Perty, 1833 (Diptera: Sciomyzidae) from Mitaraka (French Guiana), with notes on the genus

Jonas Mortelmans, Marc Pollet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

16 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
Volume40
Pagina's (van-tot)415-423
ISSN1280-9551
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - dec-2018

Thematische lijst

  • Insecten

EWI Biomedische wetenschappen

  • B320-taxonomie-van-dieren
  • B320-systematische-zo�logie
  • B320-zo�geografie

Taxonomische lijst

  • insecten (Insecta)
  • vliegen (Diptera)
  • slankpootvliegen (Dolichopodidae)

Geografische lijst

  • Neotropische rijk

Technologisch

  • identificatie

Dit citeren