New distribution records of Herophydrus musicus (Klug, 1834) (Coleoptera: Dytiscidae)

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

    1701 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'New distribution records of Herophydrus musicus (Klug, 1834) (Coleoptera: Dytiscidae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie