New distribution records of Herophydrus musicus (Klug, 1834) (Coleoptera: Dytiscidae)

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

    172 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'New distribution records of Herophydrus musicus (Klug, 1834) (Coleoptera: Dytiscidae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie