New species and records of Cheiromyia Dyte from Brazil and French Guiana (Diptera: Dolichopodidae)

Scott E. Brooks, Jeffrey M. Cumming, Francisco Limeira-De-Oliveira, Marc Pollet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1371 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftZOOTAXA
Volume4444
Exemplaarnummer3
Pagina's (van-tot)267-282
ISSN1175-5326
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2018

Thematische lijst

  • Insecten

EWI Biomedische wetenschappen

  • B320-taxonomie-van-dieren
  • B320-systematische-zo�logie
  • B320-zo�geografie

Taxonomische lijst

  • vliegen (Diptera)
  • slankpootvliegen (Dolichopodidae)

Geografische lijst

  • Nieuwe Wereld (Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika)
  • Neotropische rijk

Technologisch

  • veldwerk (observatie en staalname)
  • identificatie

Dit citeren