niche_vlaanderen: v1.0

Johan Van de Wauw, Dries Adriaens, Cécile Herr, Stijn Van Hoey

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageSoftware/Code

Uittreksel

NICHE Vlaanderen (Nature Impact Assessment of Changes in Hydro-Ecological Systems) is een hydro-ecologisch model dat de potenties voor (grond)waterafhankelijke vegetatietypes in een gebied berekent op basis van informatie over de (abiotische) standplaatscondities. NICHE Vlaanderen kan ingezet worden om de effecten van ingrepen in de waterhuishouding op grondwaterafhankelijke vegetaties te evalueren.

Het model is gebaseerd op een aantal voor de vegetatie bepalende standplaatsfactoren: bodemtype, hydrologie, voedselrijkdom en zuurgraad. Op grond van de berekende abiotische kenmerken van de standplaats bepaalt NICHE Vlaanderen of bepaalde vegetatietypes zich al dan niet kunnen ontwikkelen. Met een bijkomende overstromingsmodule kunnen de potenties verder getoetst worden aan de compatibiliteit met een bepaald overstromingsregime.

Dit project is een herontwikkeling van een bestaande ArcGIS plugin in Python, zonder externe non-open source dependencies.
Oorspronkelijke taalEngels
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 5-jun-2018

Thematische Lijst 2020

  • Data & Infrastructuur
  • Water

Thematische lijst

  • Vernatting

Beleidsmatig

  • waterbeheersing

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'niche_vlaanderen: v1.0'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Dit citeren