Nieuwe methode toont aanwezigheid van bepaalde soorten in het water “Onderzoek via eDNA is efficiënter en gevoeliger”

Matthias Van Milders, Rein Brys, Charlotte Van Driessche

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

703 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftVislijn : het infoblad voor de openbare visserij in vlaanderen
Pagina's (van-tot)10-11
Aantal pagina’s2
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Thematische Lijst 2020

  • Water

Thematische lijst

  • Exoten (beheer van fauna)
  • Soortenbeschermingsplan
  • Vissen
  • Stromende wateren

Dit citeren