Nieuwe vindplaatsen van Potamogeton coloratus in Vlaanderen (België)

Luc Denys, Jo Packet, Piet De Becker, J Wouters, Hans Bosch, Kristof Scheldeman

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

    163 Downloads (Pure)
    TaalNederlands
    TijdschriftDumortiera
    Volume90
    Pagina's (van-tot)19-24
    Aantal pagina's6
    StatusGepubliceerd - 2006

    Thematische lijst

    • Flora

    Dit citeren