Nitella confervacea (Charophyta) in Vlaanderen (België) – een stand van zaken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

1228 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftDumortiera
Exemplaarnummer119
Pagina's (van-tot)33-39
Aantal pagina’s7
ISSN0251-1134
PublicatiestatusGepubliceerd - 2021

Thematische Lijst 2020

  • Water

Thematische lijst

  • Soorten en biotopen

Taxonomische lijst

  • kranswieren (Charophyta, of Charophyceae, of Charales)

Geografische lijst

  • België
  • Vlaanderen

Dit citeren