Nota over de ecologische schade, natuurherstel en monitoring na de brand op het Groot Schietveld van Brecht

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1884 Downloads (Pure)

Uittreksel

In april 2021 brandde 565 hectare van het militair domein Groot Schietveld van Brecht af. Er zijn indicaties dat de brand plaatselijk zeer hevig was. De brandweer heeft nog een week gepatrouilleerd en opflakkerend vuur geblust. Doordat de brand zo omvangrijk was, plaatselijk diep in de bodem doordrong, en plaatsvond op een ongunstig moment in de levenscyclus van dieren en planten, wordt gevreesd voor zeer ernstige ecologische schade. Deze nota beschrijft de ecologische schade en directe impact voor habitats en soorten. We geven aan hoe de schade hersteld kan worden en welke data, analyses en activiteiten nodig zijn om het herstelbeheer te begeleiden.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 3-jun-2021

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4186

Thematische lijst

  • Beheermonitoring
  • Natuurherstel
  • Beheer van natuur

Dit citeren