Nota: PotNat-kaarten habitattypen versie 2014

Jan Wouters (Hoofdauteur), Gerald Louette, Leon Lommaert, Carine Wils, Maurice Hoffmann (Coördinator)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAndere gepubliceerd door INBO

  1601 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Toelichting over hoe het PotNat-model werd ingezet om voor een 15-tal habitattypen in Vlaanderen abiotische kansrijkdomkaarten te bepalen. Er wordt beknopt aangehaald hoe het model functioneert, welke datalagen gebruikt werden, hoe de resultaten werden gekalibreerd en via Geopunt werden ontsloten.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Aantal pagina’s8
  PublicatiestatusGepubliceerd - 26-nov-2014

  Thematische lijst

  • Habitats
  • Milieu

  Beleidsmatig

  • instandhoudingsdoelstellingen (IHD)

  Geografische lijst

  • Vlaanderen

  Technologisch

  • modellering

  Vrije trefwoorden

  • natuurpotentie
  • abiotische kansrijkdom

  Dit citeren