Notes on the biology of the high altitude lizard Lacerta bedriagae

A. M Castilla, Dirk Bauwens, R Van Damme, R. F Verheyen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

  232 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Notes on the biology of the high altitude lizard Lacerta bedriagae'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Landbouw & Biologie

  Aarde en milieuwetenschappen