Observations of the ladybird Platynaspis luteorubra (Goez) on motorway verges along the ring-road of Brussels, with comments on its habitat and host preference (Coleoptera Coccinellidae Chilocorinae)

W Dekoninck, K Desender, P Grootaert, Jean-Pierre Maelfait, R Baert, D De Bakker, Tim Adriaens

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

    1479 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Observations of the ladybird Platynaspis luteorubra (Goez) on motorway verges along the ring-road of Brussels, with comments on its habitat and host preference (Coleoptera Coccinellidae Chilocorinae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie