Observations on the natural history, present status, and conservation of the insular lizard Podarcis hispanica atrata on the Columbretes archipelago, Spain

A. M Castilla, Dirk Bauwens

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

    11 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Bekijk de onderzoeksthema's van 'Observations on the natural history, present status, and conservation of the insular lizard Podarcis hispanica atrata on the Columbretes archipelago, Spain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie

    Aarde en milieuwetenschappen