Offspring Hg exposure relates to parental feeding strategies in a generalist bird with strong individual foraging specialization

Catia S. A. Santos, Lea Blondel, Alejandro Sotillo, Wendt Muller, Eric W. M. Stienen, Pascal Boeckx, Amadeu M. V. M. Soares, Marta S. Monteiro, Susana Loureiro, Liesbeth de Neve, Luc Lens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

24 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftScience of the total environment
Volume601-602
Pagina's (van-tot)1315-1323
ISSN0048-9697
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 1-dec-2017

Thematische lijst

  • Vogels

Dit citeren