OMIA-RAPPORT 2: Omgevingskwaliteit en Ecosysteemdiensten: een conceptuele en praktijkgerichte vergelijking van twee systeembenaderingen

Wim Verheyden, Michael Leone, Francis Turkelboom, Lies Messely

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1585 Downloads (Pure)

Zoekresultaten