On How Crowdsourced Data and Landscape Organisation Metrics Can Facilitate the Mapping of Cultural Ecosystem Services: An Estonian Case Study

Oleksandr Karasov, Stien Heremans, Mart Külvik, Artem Domnich, Igor Chervanyov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1565 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'On How Crowdsourced Data and Landscape Organisation Metrics Can Facilitate the Mapping of Cultural Ecosystem Services: An Estonian Case Study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen